Jdi na obsah Jdi na menu
 


             

     

                       Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse 
                            Železný kříž 1. a 2. třídy

ObrazekObrazek

Železný kříž byl založen 1.9.1939 a udělován ve dvou třídách. II. třída byla většinou prvním vyznamenáním pěchoty za statečnost a úspěšnost v boji a bylo jím vyznamenáno asi 3.000.000 mužů (27 žen). Nositelé Železného kříže z roku 1914 byly vyznamenáni sponou přidělenou původnímu Rytířskému kříži (Spange 1939 zum Eiseren Kreuz 1914). Byl zavěšen na červeno-bílo-černé stuze a nošen na druhé knoflíkové dírce na tunice nebo v knoflíkové dírce klopy u tuniky tankistů. Někdy byla také nošena spona. Želežný kříž I. třídy byl předáván za další hrdinství a nošen na levé klopě, obdrželo jej asi 450.000 muzů (2 ženy). Byl ozdoben svastikou a letopočtem 1939. Na zadní straně byl stříbrný s letopočtem 1813. Byl předáván s certifikátem a malou dárkovou krabičkou.

 

        1939 Spange zum 1914 Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse
        1939 Spona k 1914 Železnému kříži 1. a 2. třídy

Obrazek

Obrazek

Byla udělována držitelům Železného kříže I. a II. třídy z první světové války.

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes
(Rytířský kříž železného kříže)

Obrazek

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
(Rytířský kříž železného kříže s dubovými listy)

ObrazekObrazek

 

 

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertes
(Rytířský kříž železného kříže s dubovými listy a meči)

ObrazekObrazek

 

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertes und Brillianten (Rytířský kříž železného kříže s dubovými listy a meči a brilianty)  

ObrazekObrazek

 

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub und Schwertes und Brillianten
(Rytířský kříž železného kříže se zlatými dubovými listy, meči a brilianty)

Obrazek

Teoreticky nejvyšší bojové vyznamenání Třetí Říše

 Založen v roce 1.9.1939, byl nástupcem Pour le Merite nebo "Blue Max" z W.W.I. Pravděpodobně nejvíce ceněné vyznamenání v německé armádě. Ritterkreuz byl dáván za hrdinské činy. Byl nejvyssím vyznamenáním a za dalsí hrdinství k němu mohly být přidány Dubové listy, Meče a Diamanty. Celkem bylo uděleno 7.318 RK (42 spojencům Říse). Nosen kolem krku byl nápadný a byl vyhledávaným suvenýrem u Spojenců a Rusů. třídy. Stuha předávaná při ceremonii byla často nahrazována. Dubové listy byly založeny 3.6.1940 a bylo jimi vyznamenáno 882 vojáků (+ 8 německých spojenců). Meče byly zalozeny 15.7.1941 a bylo jimi vyznamenáno 160 muzů (Heer 76, Kriegsmarine 5, Luftwaffe 54, Waffen-SS 24, cizinci 1). Brilianty byly zalozeny 15.7.1941 a bylo jimi vyznamenáno 27 muzů (Heer 11, Kriegsmarine 2, Luftwaffe 12, Waffen-SS 2). Zlatý kříž byl založen 29.12.1944 a mělo jím být vyznamenáno 12 nejzaslouzilejších mužů Říse po vítězné válce. Nakonec jím byl vyznamenán jen Hans-Ulrich Rudel – Stuka eso, který zničil přes 500 sovětských tanků.

                 Großkreuz des Eisernen Kreuzes
                 Velkokříž Železného kříže

Obrazek

Velkokříž Železného kříze byl založen 1.9.1939 a udělován důstojníkům generálního stábu za strategická rozhodnutí dotýkající se vývoje války. Byl jím vyznamenán jen Reichsmarschall Hermann Göring.
 

Infantrie-Sturmabzeichen
Útočný odznak pěchoty

ObrazekObrazek

 

 

Stříbrný byl zalozen 20.9.1939 pro pěchotu a bronzový 1.6.1940 pro pancéřové granátníky a byl udělován za tři a více útoky nebo protiútoky.


Heeres-Flakabzeichen
Protiletadlový odznak

 

ObrazekObrazek

 

 Byl zalozen 13.7.1941 a byl předáván za akt hrdinství během protiletadlové sluzby, za zranění, veliteli baterie, kdyz byla vyznamenána polovina muzů pod jeho velením nebo za 16 bodů (4 sestřel samostatně, 2 sestřel ve skupině, 1 vyhledání letadla světlometem).

Allgemeines Sturmabzeichen
Útočný odznak

 

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

 


Tento odznak byl navrzen berlínskou firmou Wilhelm Ernst Peekhaus a byl ustaven 1.1.1940. Byl určen pro jednotky, které nebyly kvalifikovány pro obdržení Útočného odznaku pěchoty a kritériem pro obdrzení byla účast ve třech různých útocích. V červnu 1943 byl ustaven nový odznak pro 25, 50, 75 a 100 útoků, poslední dva byly později pozlaceny.

Bandenkampfabzeichen
Protipartizánský odznak

Obrazek

 

Tímto odznakem byl vyznamenáván personáln účastnící se bojů proti partyzánům a byl založen 30.1.1944. Byl bronzový, stříbrný nebo zlatý s diamanty za 20, 50 nebo 75 dnů v boji proti partyzánům.

Panzerkampfabzeichen
Tankový útočný odznak

Obrazek

Tankový útočný odznak byl zalozen 20.9.1939 (stříbrný) a 6.6.1940 (bronzový) a byl pro pancéřové granátníky, kteří byli součástí Panzer nebo Panzergrenadier divizí (ne motorizovaných divizí pěchoty). Na odznaku je tank Panzer IV. Častějsí verze byla určena pro vojáky, kteří se zúčastnili 25, 50, 75 a 100 útoků. Pozlacená verze byla pro 75 nebo 100 útoků.

Fallschirmschützenabzeichen des Heeres
Armádní výsadkový odznak

Obrazek

Obrazek

Byl zalozen 15.6.1937 a byl dáván za 5 seskoků. Byl zrusen v roce 1939, kdyz byly výsadkáři převedeni do Luftwaffe.

Ballonbeobachterabzeichen des Heeres
Odznak armádního pozorovatele z balónu

ObrazekObrazek

 

Byl zalozen 8.7.1944 ve třech třídách: bronzový, stříbrný a zlatý za pozorování z balónů (byly používány na východní frontě).

Tieffliegervernichtungsabzeichen
Odznak za sestřelení letadla

Obrazek

Byl ustaven 12.1.1945 za sestřel letadla ruční zbraní nebo lehkým kulometem, stříbrný za každý sestřel, zlatý za 5 sestřelů.

Scharfschützenabzeichen
Odznak pro odstřelovače

Obrazek

Byl ustaven 20.8.1944 pro odstřelovače v 1., 2. a 3. třídě za 60, 40 a 20 zabitých nepřátel.

Sonderabzeichen fur das Niederkammpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkampfer
Zvlástní odznak za zničení tanku v přímém boji


 

ObrazekObrazek

Byl zalozen 9.3.1942 stříbrný a 18.12.1943 zlatý. Stříbrná verze byla udělena za kazdé vlastnoruční zničení tanku, pokud jej voják přezil. Zničení mohlo být provedeno ručním granátem, Panzerfaustem nebo jinou výbusninou. Navíc mohl vyznamenaný ihned dostat Železný kříz II. třídy. Zlatá verze byla za zničení 5 tanků, vyznamenaný mohl obdržet Zelezný kříz I. třídy. Toto vyznamenání nebylo určeno pro protitankové jednotky.

 

                    Spona za boj z blízka

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Toto vyznamenání bylo zalozeno 25.11.1942 a někdy respektováno více nez Rytířský kříz. Bylo navrzeno jako dalsí stupeň Útočného odznaku pěchoty ve třech stupních. Bronzový byl dáván za 15 dnů neustálých bojových akcí, stříbrný za 30 a zlatý za 50 dnů. Kazdý nositel tohoto vyznamenání dostal 21 dnů dovolenky a v některých případech byl vyznamenán osobně Hitlerem. Bylo uděleno jen 403 těchto vyznamenání a zlatá verze nebyla nikdy udělena.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Německý kříž ve stříbře a ve zlatě

Kriegsorden des Deutschen Kreuzes in Gold und in Silber
Německý kříž ve stříbře a ve zlatě

Obrazek

Navržen profesorem Klienem z Mnichova byl zalozen v 28.9.1941. Byli jím za udatnost nebo úspěsnost v boji vyznamenáváni nositelé Zelezného kříze, kteří nebyli jestě navrzení na Rytířský kříz. Existoval ve dvou stupních, stříbrný za vojenskou sluzbu a zlatý za úspěsnost v boji. Bylo jich uděleno 24.404 zlatých a 1.114 stříbrných křízů, z toho 17.000 ve Waffen SS a Wehrmachtu. Byl vyráběn téz látkový kříz, protože originální vyznamenání bylo poměrně tězké. Toto vyznamenání obdrželo mezi veterány přezdívku "Hitlerovo sázené vejce".

Medaile

Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42
Medaile za východní frontu 1941-42

 

Obrazek

Toto vyznamenání bylo ustaveno 26.5.1942 po první strasné zimě v roce 1941 na východní frontě. Ti, kdo přezili tuto zimu bez odpovídajícího zimního oblečení, coz byl výkon sám o sobě, byli vsichni vyznamenáni. Bylo nazýváno "Medaile zmrzlého masa" a bylo noseno podobně jako Zelezný kříz II. třídy, jen spona v druhé knoflíkové dírce tuniky.
 

Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
Pamětní medaile na 13.3.1938

ObrazekObrazek

 

Byla založena 1.5.1938 členům rakouské NSDAP nebo Němcům a Rakusanům, účastnícím se na anslusu (celkem 318.689 osob).
 

Medaille zur Erinnerung an den 1. October 1938
Pamětní medaile na 1.10.1938

ObrazekObrazek

 

Byla založena 18.10.1938 a udělována účastníkům obsazení Sudet nebo Čech a Moravy, za obojí byla dávána spona Spange Prager Burg. Vyznamenáno 1.162.617 + 134.563 (Spange).
 

Medaille für den Italienisch-Deutschen Feldzug in Afrika
Medaile za italsko-německé tažení v Africe

Obrazek

 

Byla ustavena v roce 1942, Italové byli vyznamenáváni jen jako členové DAK.Medaile navržena italským grafikem De Marchis.Zavedl roku 1942 Benito Mussolini.Udělovány dvě třídy a to bronzové a stříbrné. V Itálii bylo nosení zakázáno 29.3.1944.

Deutsches Schutzwall-Ehrenzeichen
Německá obranná medaile

ObrazekObrazek

Byla zalozena 2.8.1939 a často nazývaná "Medaile Západního valu". Udělovala se za práci na opevněních, výcvikových oblastí nebo opravách jiz existujících (minimálně 3 týdny). Byla nosena jako spona nad levou kapsou. Bylo vyznamenáno 622.064 osob. Vyznamenávání bylo zastaveno 31.1.1941.

Wehrmacht-Dienstauszeichnung
Medaile za dlouhou sluzbu ve Wehrmacht

Obrazek

Byla ustavena 16.3.1936 a předávána za sluzbu v armádě v těchto třídách: stříbrná (4 roky), zlatá (12 let), stříbrný kříz (18 let), zlatý kříz (25 let), dubové listy (40 let).

Medaille zur Erinnerung an die Heimkerhr des Memellandes
Pamětní medaile Memel

ObrazekObrazek

 

Byla zalozena 1.5.1939 za účast na anexi Memelu (23.3.1939). Bylo vyznamenáno 31.322 osob.

Kriegsverdienstmedaille
Válečná medaile za zásluhy

ObrazekObrazek

 

Byla ustavena 19.8.1940 pro civilisty, kteří měli podíl na válečných zásluhách.Udělován pouze osobám, za věci vykonané ku prospěchu Německa.Uděleno cca 4 000 000 kusů.

Kriegsverdienst Kreuz
Válečný kříž za zásluhy 1. a 2. třídy

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

 

Válečný kříž 2. a 1. třídy byl založen 1.9.1939 a s Meči byl udělován za statečnost, bez Mečů vojákům nebo civilistům, kteří se přímo neúčastnili válečných operací. Bylo uděleno Křížů 2. třídy 6.134.950 s Meči a 1.591.567 bez Mečů a Křížů 1. třídy 483.603 s Meči a 91.239 bez Mečů.

                    Ritterkreuz des Kriegsverdienstkeuzes
                    Rytířský kříž válečného kříže za zásluhy

 

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

Byl ustaven 19.8.1940 a byl udělován nositelům Kříze za zásluhy 1. třídy, vyznamenáno bylo 211 s Meči a 48 bez Mečů.

Goldene Ritterkreuz des Kriegsverdienstkeuzes
Zlatý Rytířský kříž válečného kříže za zásluhy

Obrazek

Byl ustaven 31.10.1944 a byl udělován nositelům Rytířského kříze za zásluhy, vyznamenáno bylo 21 osob, byl postaven výse nez Rytířský kříz.

Spanienkreuz
Španělský kříž

 

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

 

Byl ustaven 17.4.1939 za účast ve Španělské občanské válce, ve třídách: Zlatý s diamanty (28 osob), Zlatý s meči (1.126), Stříbrný s meči (8.304), Stříbrný bez mečů (327), Bronzový s meči (8.462), Bronzový bez mečů (7.869). Dalších 315 vojáků bylo vyznamenáno speciální verzí (Ehrenkreuz für Hinterbliebene Deutscher Spanienkämpfer).
Verwundeten-Abzeichen
Odznak za zranění

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

Odznak byl zalozen 1.9.1939 a bylo jím vyznamenáno cca. 5.000.000 osob. Byl ve třech třídách: černý (1-2 zranění), stříbrný (3-4 zranění), zlatý (5 zranění).

Verwundeten-Abzeichen 20 Juli 1944
Odznak za zranění 20.7.1944

Obrazek

Odznak byl zalozen 2.9.1944 a byl dáván za zranění při pokusu o atentát na Adolfa Hitlera. Byl ve třech třídách: černý, stříbrný, zlatý.
Odznak za zranění 20.7. byl jedním z nejvzácnějsích vyznamenání, které dostali důstojníci přítomní při atentátu na život Adolfa Hitlera, kdyz vybuchla bomba ve Vlčím doupěti v Rastenburgu, východní Prusko. 24 osob bylo přítomno, kdyz bomba vybuchla a vsichni byli vyznamenáni stejným stupněm. Jeden důstojník byl zabit okamzitě a tři dalsí zemřeli následkem zranění. Hitler vyznamenal vsechny přeživsí odznakem a unikátním dokumentem při slavnosti 2.9.1944.

Zde jsou hosté ve Führerově hlavním stanu v Rastenburgu 20.7.1944, když bomba vybuchla (od Hitlera doprava kolem stolu), každý přeživší dostal tento unikátní odznak(samozřejmě kromě Adolfa Hitlera.

1.Adolf Hitler 2. General Heusinger, náčelník operační sekce OKW a zastupující náčelník OKW.
3. General Korten, náčelník stábu OKL, zemřel na následky zranění.
4. Oberst i.G. Brandt, Heusingerův zástupce, zabit.
5. General Bodenschatz, styčný důstojník Luftwaffe u Führera. Několikanásobné zranění nohou.
6. General Schmundt, adjutant náčelníka OKW a náčelník armádní personální kanceláře, zemřel na zranění.
7. Oberstleutnant i.G. Borgmann, adjutant Führera, několikanásobné zranění.
8. Admiral von Puttkamer, námořní adjutant Führera, lehce zraněn.
9. Stenograf Berger, zabit.
10. Kapitän z. See Assmann, štábní důstojník námořnictva u OKW.
11. General Scherff, speciální přidělenec u Führera pro zapisování vojenské historie, OKW, lehce zraněn.
12. General Buhle, náčelník stábu, OKW, lehce zraněn.
13. Admiral Voss, reprezentant Kriegsmarine u Führera.
14. SS-Gruppenführer Fegelein, reprezentant Waffen-SS u Führera.
15. Oberst i.G. von Bulow, adjutant Luftwaffe u Führera.
16. SS-Hauptsturmführer Günsche, adjutant Führera.
17. Stenograf Hagen.
18. Oberstleutnant i.G. von John, Keitelův adjutant.
19. Major i.G. Büchs, Jodlův asistent.
20. Oberstleutnant i.G. Waizenegger, Keitelův adjutant.
21. Ministerský rada von Sonnleithner, reprezentant Ministerstva zahraničí u Führera.
22. General Warlimont, zastupující náčelník operačního stábu OKW.
23. General Jodl, náčelník operačního stábu OKW, lehce zraněn.
24. Generalfeldmarschall Keitel, náčelník OKW.

 

 


 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Isopleduptulsor

(Brianjef, 15. 5. 2022 19:40)

https://vk.com/@-190586835-gorgeous-naked-girl-on-motorcycle

У нас возможно завестись продукты один-два абсолютно старый и малый регионов

(SharonCew, 15. 5. 2022 17:19)

Около нас возможно развести продукты с ясно как день круглых ареалов Украины тоже некоторых стран также принять чуткость умереть и не встать интересных аукционных торгах вместе с 1 гривны умереть и не встать системе настоящего периода. В нашем царство безграничных возможностей торге презентованы сугубо разные группы продовольствий: собирание, чудак, оборудование также электроника, популярность также продукты с целью здания, машины, экстрим-спорт также наиболее захватывающие лоты – шиздец сверх исключения для вас отыщете на NewAuction.
неваукцион https://newauction.org/ru/listing/offer/noutbuki_pk_i_planshety-110777

kampus profetik

(Abdulhor, 15. 5. 2022 16:20)


A university that exemplifies a prophetic attitude

Isopleduptulsor

(DanielWheks, 14. 5. 2022 1:25)

https://vk.com/@-190548724-peanut-butter-on-a-pussy

бетсити мобильная версия скачать

(Abdulhor, 13. 5. 2022 5:19)Betcity скачать

Как заказть авто по низкой цене, ЛАЙФхак

(Williamdus, 12. 5. 2022 19:52)

Наша компания считается служебным адептом компании JAC Motors во Российская федерация. Коллектив специалистов базируется в познаниях, эксперименте также персональном раскладе. Присутствие данном фирма ценит собственной славой, по этой причине водит добросовестные конкурентноспособную политическому деятелю в торге.
Подробнее на сайте: https://m-keys.ru/

娛樂城

(Louissoota, 11. 5. 2022 13:47)


娛樂城

Jackpot Bet Online

(FelixZob, 10. 5. 2022 11:13)

Online Casino Guide, Online Casino Slots, Signup Bonus Guide, Online Poker Guide,Online Bingo Guide,Sports betting Guide that will help you on the right track. Get all the info you need. +18. T&C apply ,Find best Casino Slots and Sports betting review at jackpotbetonline.com

九州娛樂城

(Gilbertfew, 9. 5. 2022 6:28)


九州娛樂城

Animex-On

(Fluxetin, 8. 5. 2022 5:06)


Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

폰테크

(VernonNus, 7. 5. 2022 17:54)


폰테크 불법 대부업체나 사기 혹은 악덕업체를 피해 안전하게 진행이 가능한 업체를 소개해 드리려 합니다.
대부업체를 통해서 알게 되신 분들, 폰테크를 이용하고 싶지만 하는 방법을 잘 몰라서 이용을 못하시는 분들, 혹은 단순히 불안해서 못하시는 분들,
폰테크를 진행하고는 싶지만 안전한 업체나 믿을만한 업체가 어디인지 몰라 못하시는 분들 등등 기타 이런저런 이유로 폰테크를 진행 하시지 못하시는 분들이 많으신데
그러한 고민들은 오늘로서 끝이라는 희소식을 전해 드리겠습니다!!!
바로 오늘 소개해드릴 업체인 '다이렉트 폰테크'때문입니다.

다이렉트 폰테크에 대해 말을 해보자면 당연히 폰테크로 사업자등록증 정식으로 등록된 업체이며, 사전승낙서 또한 보유한 업체입니다.
그냥 일반 업체라기엔 정상적으로 매장도 운영하고 있는 곳이라서 매우 믿을만 한 곳이구요 매장도 하나가 아닌 여러 지역에 다수의 매장과 협업을 하고 있는
큰 통신망을 보유한 곳이라고 할 수 있습니다.
이는 정말 큰 장점이고 강점이며 폰테크를 진행하는 고객의 입장에선 최상의 조건이라고 할 수 있습니다.
왜냐하면 보통 폰테크를 진행하시는 분들은 가성비가 좋은
즉, 기기값은 최대한 저렴하면서 매입가는 최대한 높은 기종의 선택이 용이하기 때문입니다.
보통의 업체들은 그러한 기종들을 구할 수 없을 뿐더러 구하는 물량에도 분명 한계가 매우 클 것이기 때문입니다.
하지만 다이렉트는 여러 매장의 통신망을 구축하여 가성비 좋은 폰의 물량확보가 용이하며
폰테크 진행 추후 몇개월 후 해당 대리점에서 오는 민, 형사적 소송과 내용증명, 소장, 벌금 등에서 자유로울 수 있습니다.
불법 업체를 통하여 불법 개통, 그리고 고객을 데리고 다니며 개통을 해오라고 하는 그런 말도안되는 주먹구구식 업체 말고
안전하고 신속하게 일을 처리하고 문의부터 시작해서 상담 -> 진행 -> 입금 까지 당일에 모두 처리하는 다이렉트만의 놀라운 일처리 속도와 정확함으로
고객 모두에게 만족을 드리는 모습에 감탄을 하게 되실 겁니다.

실제로 다이렉트 폰테크에 대해 리뷰 또한 구글로 찾아봤는데요
실로 많은 분들이 만족감을 표하시고 네이버플레이스 또한 매우 좋은 평가가 많았습니다.
기타 카페 게시판의 후기나 홈페이지 인증리뷰 같은 경우에도 정말 평가가 훌륭했구요.
무엇보다 재방문율이 타 업체에 비교 자체가 불가할 수준으로 높게 나오는것만 보더라도 얼마나 믿을 수 있을지 알 수 있는 부분입니다.

다른것보다 폰테크라함은 안정성을 배제한다면 일반 사기와 별반 다를바가 없는 중대한 범죄라고 생각할 수 있습니다.
그만큼 안정성이 정말 매우 엄청나게 엄청나고 굉장히 굉장하게 중요한 부분이구요,
안정성만 보장되고 정상적이고 공식적인 업체에서 진행을 하신다면 아주 유용하게 급전마련을 하실 수 있으며 급한 상황을 잘 모면할 수 있겠습니다.

사실상 어떠한 업계라도 일정한 가격 형성이 되어 있는데요
예를들어 1금융과 2금융에 대출이라 치면 정해진 연이자가 있을 것이구요
불법 대부업이나 일수, 개인돈 같이 비 정상적인 거래라면 당연히 연이자보다 말도 안되게 높은 금리가 있는 것이겠구요
마트나 편의점에서 음료수나 과자등과 같은 물품을 구매한다 하더라도 약간의 편차는 있지만 그렇게 높은 차이는 없습니다.
정육점도 마찬가지로 온국민의 사랑을 받는 삼겹살도 국내산 돼지 생삼겹살의 가격 역시 약간의 차이가 있을 뿐 거의 정해져 있구요
1근에 만원이라는 가격이 형성되어 있다고 한다면 1근에 6000원 7000원이라는 가격이 나오기 힘든 부분이죠
만일 가격표를 그렇게 해놓고 판다면 그건 국내산이 아닐 확률은.. 뭐 굳이 제가 언급하지 않아도 다들 아시겠죠..?? ㅎㅎ

새로운 형태의 시장이 형성되어 이제 막 시작이 되고 있는 분야라면 가격차이가 천차만별일 수 있겠지만
이처럼 진작에 기존 시장이 형성되어 자리잡혀 있는 시장의 가격이 어느정도 정해져 있는 분야라면
일반적은 은행이나 불법이 아닌 합법적 대부업계 대출의 금리도, 시장 물품 가격도, 정육이나 기타 물품이 유통되는 가격도 다 시장가가 어느정도 정해지기 마련이고
그 안에서 가격이 다른곳보다 정도차이가 심하게 저렴하거나 심하게 높다 라고 한다면 한번쯤 의구심을 가져봐야 할 것입니다.
그렇다라면 폰테크 역시도 마찬가지일 것이구요.
너무 높은 매입가는 우선 경계를 해보셔야 하는 부분이구요
반대로 너무 낮은 매입가 역시 피해야 하는 부분입니다.
그런 점에서 미루어 보면 다이렉트 폰테크는 투명한 가격으로 방문 고객님들 역시 하나같이 거의 동일한 금액을 받아가셨는데요
그러한 부분 또한 각종 입금받은 내역 인증이나 리뷰에서 알 수 있던 부분입니다.

폰테크는 다른것보다 우선적으로
사업자등록증, 사전승낙서 확인하셔야 하며, 그 해당 등록증과 승낙서에 명시가 되어있는 이름과 일치하는지를 꼭 확인하셔야 하며
이름만 있는 유령 매장이나, 사무실, 오피스텔 등에서 사업자를 내고 운영하는 유령업체는 아닌지 확인하셔야 합니다.
그리고 앞서 말했던 부분처럼 너무 낮거나 혹은 타 업체에 비해 너무 높은(고객님이 혹하실만한) 매입가라면 그것 역시도 경계하셔야 합니다.
마지막으로 사후처리나 대비가 완벽하게 이루어지는지 꼭!!!!! 반드시 꼭!!!!! 밑줄쫙 별표 다섯개 달아두시고 확인하셔야 합니다.
일반 정상적인 매장이 아니라면 그런것에 대한 대비가 거의 전무하다 볼 수 있으니 번거롭더라도 너무 높은 매입가만 찾아서 가려 하지 마시고
가격이 다소 약간의 차이가 있더라도 문제가 생기지 않는 곳에서 진행을 하시길 추천드립니다.

안정성 비례 매입가가 높은 곳은 단연 지금 말씀드리는 '다이렉트 폰테크'가 최고라고 할 수 있겠습니다.
그리고 폰테크 진행 자체도 방문, 비대면, 출장 모두 가능하며 그 선택권은 전부 이용객의 입장에서 선택이 가능한 부분입니다.
또한 지역상관없이 거리 상관없이 출장과 비대면 모두 진행이 가능하다고 하시니까요 부산이라서 대구라서 목포라서 강원도라서 등등 타 지역이라고
그냥 넘기지 마시고 '다이렉트 폰테크'에 꼭 문의하시길 바랍니다.
그리고 혹여 타 업체를 이용하시더라도 반드시 다이렉트에서 문의하여 조회와 상담 받아보시길 추천드립니다.
잠깐 편하고 잠깐 좋자고 추후에 문제가 생기는 행동을 하실 분들은 없으실거라 믿고 싶네요 통신쪽 벌금은 터졌다 하면 최소 200부터 출발입니다 꼭 명심하시길 바래요
그럼 지금까지 폰테크를 안전하게 진행할 수 있는 업체인 '다이렉트 폰테크'에 대해서 말씀드렸구요문의와 상담 그리고 진행등은 아래 이미지를 통해서 하실 수 있으니 참고하시길 바랍니다.

dark humor jokes

(DennisHes, 6. 5. 2022 19:06)


娛樂城

pokoje u barbary augustow

(BeaimupScami, 6. 5. 2022 12:55)

https://www.wakacjejeziorohancza.online
noclegi nad jeziorem ĹĽywieckim https://www.wakacjejeziorohancza.online/noclegi-bielsko-podlaskie-podlaskie-noclegi-suchowola

娛樂城

(JosephTom, 6. 5. 2022 11:20)


娛樂城

dark humor jokes

(DennisHes, 6. 5. 2022 7:11)


娛樂城

娛樂城

(JosephgoW, 6. 5. 2022 5:54)


娛樂城

娛樂城

(JosephTom, 5. 5. 2022 22:40)


娛樂城

dark humor jokes

(DennisHes, 5. 5. 2022 19:02)


娛樂城

gạch ốp lát

(VernonNus, 5. 5. 2022 17:05)


gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, cửa hàng nội thất
Text: Nội thất Tiến Khôi chuyên kinh doanh các mặt hàng gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, các loại mái ngói, thiết bị điện năng lượng Địa chỉ: 91 Đường Nguyễn Đệ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, SĐT: 0936565654, 0826565654, Website: noithattienkhoi.vn

gạch ốp lát

(VernonNus, 5. 5. 2022 14:25)


gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, cửa hàng nội thất
Text: Nội thất Tiến Khôi chuyên kinh doanh các mặt hàng gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, các loại mái ngói, thiết bị điện năng lượng Địa chỉ: 91 Đường Nguyễn Đệ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, SĐT: 0936565654, 0826565654, Website: noithattienkhoi.vn


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

následující »