Jdi na obsah Jdi na menu
 


             

     

                       Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse 
                            Železný kříž 1. a 2. třídy

ObrazekObrazek

Železný kříž byl založen 1.9.1939 a udělován ve dvou třídách. II. třída byla většinou prvním vyznamenáním pěchoty za statečnost a úspěšnost v boji a bylo jím vyznamenáno asi 3.000.000 mužů (27 žen). Nositelé Železného kříže z roku 1914 byly vyznamenáni sponou přidělenou původnímu Rytířskému kříži (Spange 1939 zum Eiseren Kreuz 1914). Byl zavěšen na červeno-bílo-černé stuze a nošen na druhé knoflíkové dírce na tunice nebo v knoflíkové dírce klopy u tuniky tankistů. Někdy byla také nošena spona. Želežný kříž I. třídy byl předáván za další hrdinství a nošen na levé klopě, obdrželo jej asi 450.000 muzů (2 ženy). Byl ozdoben svastikou a letopočtem 1939. Na zadní straně byl stříbrný s letopočtem 1813. Byl předáván s certifikátem a malou dárkovou krabičkou.

 

        1939 Spange zum 1914 Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse
        1939 Spona k 1914 Železnému kříži 1. a 2. třídy

Obrazek

Obrazek

Byla udělována držitelům Železného kříže I. a II. třídy z první světové války.

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes
(Rytířský kříž železného kříže)

Obrazek

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
(Rytířský kříž železného kříže s dubovými listy)

ObrazekObrazek

 

 

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertes
(Rytířský kříž železného kříže s dubovými listy a meči)

ObrazekObrazek

 

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertes und Brillianten (Rytířský kříž železného kříže s dubovými listy a meči a brilianty)  

ObrazekObrazek

 

Ritterkreutz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub und Schwertes und Brillianten
(Rytířský kříž železného kříže se zlatými dubovými listy, meči a brilianty)

Obrazek

Teoreticky nejvyšší bojové vyznamenání Třetí Říše

 Založen v roce 1.9.1939, byl nástupcem Pour le Merite nebo "Blue Max" z W.W.I. Pravděpodobně nejvíce ceněné vyznamenání v německé armádě. Ritterkreuz byl dáván za hrdinské činy. Byl nejvyssím vyznamenáním a za dalsí hrdinství k němu mohly být přidány Dubové listy, Meče a Diamanty. Celkem bylo uděleno 7.318 RK (42 spojencům Říse). Nosen kolem krku byl nápadný a byl vyhledávaným suvenýrem u Spojenců a Rusů. třídy. Stuha předávaná při ceremonii byla často nahrazována. Dubové listy byly založeny 3.6.1940 a bylo jimi vyznamenáno 882 vojáků (+ 8 německých spojenců). Meče byly zalozeny 15.7.1941 a bylo jimi vyznamenáno 160 muzů (Heer 76, Kriegsmarine 5, Luftwaffe 54, Waffen-SS 24, cizinci 1). Brilianty byly zalozeny 15.7.1941 a bylo jimi vyznamenáno 27 muzů (Heer 11, Kriegsmarine 2, Luftwaffe 12, Waffen-SS 2). Zlatý kříž byl založen 29.12.1944 a mělo jím být vyznamenáno 12 nejzaslouzilejších mužů Říse po vítězné válce. Nakonec jím byl vyznamenán jen Hans-Ulrich Rudel – Stuka eso, který zničil přes 500 sovětských tanků.

                 Großkreuz des Eisernen Kreuzes
                 Velkokříž Železného kříže

Obrazek

Velkokříž Železného kříze byl založen 1.9.1939 a udělován důstojníkům generálního stábu za strategická rozhodnutí dotýkající se vývoje války. Byl jím vyznamenán jen Reichsmarschall Hermann Göring.
 

Infantrie-Sturmabzeichen
Útočný odznak pěchoty

ObrazekObrazek

 

 

Stříbrný byl zalozen 20.9.1939 pro pěchotu a bronzový 1.6.1940 pro pancéřové granátníky a byl udělován za tři a více útoky nebo protiútoky.


Heeres-Flakabzeichen
Protiletadlový odznak

 

ObrazekObrazek

 

 Byl zalozen 13.7.1941 a byl předáván za akt hrdinství během protiletadlové sluzby, za zranění, veliteli baterie, kdyz byla vyznamenána polovina muzů pod jeho velením nebo za 16 bodů (4 sestřel samostatně, 2 sestřel ve skupině, 1 vyhledání letadla světlometem).

Allgemeines Sturmabzeichen
Útočný odznak

 

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

 


Tento odznak byl navrzen berlínskou firmou Wilhelm Ernst Peekhaus a byl ustaven 1.1.1940. Byl určen pro jednotky, které nebyly kvalifikovány pro obdržení Útočného odznaku pěchoty a kritériem pro obdrzení byla účast ve třech různých útocích. V červnu 1943 byl ustaven nový odznak pro 25, 50, 75 a 100 útoků, poslední dva byly později pozlaceny.

Bandenkampfabzeichen
Protipartizánský odznak

Obrazek

 

Tímto odznakem byl vyznamenáván personáln účastnící se bojů proti partyzánům a byl založen 30.1.1944. Byl bronzový, stříbrný nebo zlatý s diamanty za 20, 50 nebo 75 dnů v boji proti partyzánům.

Panzerkampfabzeichen
Tankový útočný odznak

Obrazek

Tankový útočný odznak byl zalozen 20.9.1939 (stříbrný) a 6.6.1940 (bronzový) a byl pro pancéřové granátníky, kteří byli součástí Panzer nebo Panzergrenadier divizí (ne motorizovaných divizí pěchoty). Na odznaku je tank Panzer IV. Častějsí verze byla určena pro vojáky, kteří se zúčastnili 25, 50, 75 a 100 útoků. Pozlacená verze byla pro 75 nebo 100 útoků.

Fallschirmschützenabzeichen des Heeres
Armádní výsadkový odznak

Obrazek

Obrazek

Byl zalozen 15.6.1937 a byl dáván za 5 seskoků. Byl zrusen v roce 1939, kdyz byly výsadkáři převedeni do Luftwaffe.

Ballonbeobachterabzeichen des Heeres
Odznak armádního pozorovatele z balónu

ObrazekObrazek

 

Byl zalozen 8.7.1944 ve třech třídách: bronzový, stříbrný a zlatý za pozorování z balónů (byly používány na východní frontě).

Tieffliegervernichtungsabzeichen
Odznak za sestřelení letadla

Obrazek

Byl ustaven 12.1.1945 za sestřel letadla ruční zbraní nebo lehkým kulometem, stříbrný za každý sestřel, zlatý za 5 sestřelů.

Scharfschützenabzeichen
Odznak pro odstřelovače

Obrazek

Byl ustaven 20.8.1944 pro odstřelovače v 1., 2. a 3. třídě za 60, 40 a 20 zabitých nepřátel.

Sonderabzeichen fur das Niederkammpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkampfer
Zvlástní odznak za zničení tanku v přímém boji


 

ObrazekObrazek

Byl zalozen 9.3.1942 stříbrný a 18.12.1943 zlatý. Stříbrná verze byla udělena za kazdé vlastnoruční zničení tanku, pokud jej voják přezil. Zničení mohlo být provedeno ručním granátem, Panzerfaustem nebo jinou výbusninou. Navíc mohl vyznamenaný ihned dostat Železný kříz II. třídy. Zlatá verze byla za zničení 5 tanků, vyznamenaný mohl obdržet Zelezný kříz I. třídy. Toto vyznamenání nebylo určeno pro protitankové jednotky.

 

                    Spona za boj z blízka

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Toto vyznamenání bylo zalozeno 25.11.1942 a někdy respektováno více nez Rytířský kříz. Bylo navrzeno jako dalsí stupeň Útočného odznaku pěchoty ve třech stupních. Bronzový byl dáván za 15 dnů neustálých bojových akcí, stříbrný za 30 a zlatý za 50 dnů. Kazdý nositel tohoto vyznamenání dostal 21 dnů dovolenky a v některých případech byl vyznamenán osobně Hitlerem. Bylo uděleno jen 403 těchto vyznamenání a zlatá verze nebyla nikdy udělena.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Německý kříž ve stříbře a ve zlatě

Kriegsorden des Deutschen Kreuzes in Gold und in Silber
Německý kříž ve stříbře a ve zlatě

Obrazek

Navržen profesorem Klienem z Mnichova byl zalozen v 28.9.1941. Byli jím za udatnost nebo úspěsnost v boji vyznamenáváni nositelé Zelezného kříze, kteří nebyli jestě navrzení na Rytířský kříz. Existoval ve dvou stupních, stříbrný za vojenskou sluzbu a zlatý za úspěsnost v boji. Bylo jich uděleno 24.404 zlatých a 1.114 stříbrných křízů, z toho 17.000 ve Waffen SS a Wehrmachtu. Byl vyráběn téz látkový kříz, protože originální vyznamenání bylo poměrně tězké. Toto vyznamenání obdrželo mezi veterány přezdívku "Hitlerovo sázené vejce".

Medaile

Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42
Medaile za východní frontu 1941-42

 

Obrazek

Toto vyznamenání bylo ustaveno 26.5.1942 po první strasné zimě v roce 1941 na východní frontě. Ti, kdo přezili tuto zimu bez odpovídajícího zimního oblečení, coz byl výkon sám o sobě, byli vsichni vyznamenáni. Bylo nazýváno "Medaile zmrzlého masa" a bylo noseno podobně jako Zelezný kříz II. třídy, jen spona v druhé knoflíkové dírce tuniky.
 

Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
Pamětní medaile na 13.3.1938

ObrazekObrazek

 

Byla založena 1.5.1938 členům rakouské NSDAP nebo Němcům a Rakusanům, účastnícím se na anslusu (celkem 318.689 osob).
 

Medaille zur Erinnerung an den 1. October 1938
Pamětní medaile na 1.10.1938

ObrazekObrazek

 

Byla založena 18.10.1938 a udělována účastníkům obsazení Sudet nebo Čech a Moravy, za obojí byla dávána spona Spange Prager Burg. Vyznamenáno 1.162.617 + 134.563 (Spange).
 

Medaille für den Italienisch-Deutschen Feldzug in Afrika
Medaile za italsko-německé tažení v Africe

Obrazek

 

Byla ustavena v roce 1942, Italové byli vyznamenáváni jen jako členové DAK.Medaile navržena italským grafikem De Marchis.Zavedl roku 1942 Benito Mussolini.Udělovány dvě třídy a to bronzové a stříbrné. V Itálii bylo nosení zakázáno 29.3.1944.

Deutsches Schutzwall-Ehrenzeichen
Německá obranná medaile

ObrazekObrazek

Byla zalozena 2.8.1939 a často nazývaná "Medaile Západního valu". Udělovala se za práci na opevněních, výcvikových oblastí nebo opravách jiz existujících (minimálně 3 týdny). Byla nosena jako spona nad levou kapsou. Bylo vyznamenáno 622.064 osob. Vyznamenávání bylo zastaveno 31.1.1941.

Wehrmacht-Dienstauszeichnung
Medaile za dlouhou sluzbu ve Wehrmacht

Obrazek

Byla ustavena 16.3.1936 a předávána za sluzbu v armádě v těchto třídách: stříbrná (4 roky), zlatá (12 let), stříbrný kříz (18 let), zlatý kříz (25 let), dubové listy (40 let).

Medaille zur Erinnerung an die Heimkerhr des Memellandes
Pamětní medaile Memel

ObrazekObrazek

 

Byla zalozena 1.5.1939 za účast na anexi Memelu (23.3.1939). Bylo vyznamenáno 31.322 osob.

Kriegsverdienstmedaille
Válečná medaile za zásluhy

ObrazekObrazek

 

Byla ustavena 19.8.1940 pro civilisty, kteří měli podíl na válečných zásluhách.Udělován pouze osobám, za věci vykonané ku prospěchu Německa.Uděleno cca 4 000 000 kusů.

Kriegsverdienst Kreuz
Válečný kříž za zásluhy 1. a 2. třídy

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

 

Válečný kříž 2. a 1. třídy byl založen 1.9.1939 a s Meči byl udělován za statečnost, bez Mečů vojákům nebo civilistům, kteří se přímo neúčastnili válečných operací. Bylo uděleno Křížů 2. třídy 6.134.950 s Meči a 1.591.567 bez Mečů a Křížů 1. třídy 483.603 s Meči a 91.239 bez Mečů.

                    Ritterkreuz des Kriegsverdienstkeuzes
                    Rytířský kříž válečného kříže za zásluhy

 

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

Byl ustaven 19.8.1940 a byl udělován nositelům Kříze za zásluhy 1. třídy, vyznamenáno bylo 211 s Meči a 48 bez Mečů.

Goldene Ritterkreuz des Kriegsverdienstkeuzes
Zlatý Rytířský kříž válečného kříže za zásluhy

Obrazek

Byl ustaven 31.10.1944 a byl udělován nositelům Rytířského kříze za zásluhy, vyznamenáno bylo 21 osob, byl postaven výse nez Rytířský kříz.

Spanienkreuz
Španělský kříž

 

ObrazekObrazek

 

ObrazekObrazek

 

Byl ustaven 17.4.1939 za účast ve Španělské občanské válce, ve třídách: Zlatý s diamanty (28 osob), Zlatý s meči (1.126), Stříbrný s meči (8.304), Stříbrný bez mečů (327), Bronzový s meči (8.462), Bronzový bez mečů (7.869). Dalších 315 vojáků bylo vyznamenáno speciální verzí (Ehrenkreuz für Hinterbliebene Deutscher Spanienkämpfer).
Verwundeten-Abzeichen
Odznak za zranění

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

ObrazekObrazek

Odznak byl zalozen 1.9.1939 a bylo jím vyznamenáno cca. 5.000.000 osob. Byl ve třech třídách: černý (1-2 zranění), stříbrný (3-4 zranění), zlatý (5 zranění).

Verwundeten-Abzeichen 20 Juli 1944
Odznak za zranění 20.7.1944

Obrazek

Odznak byl zalozen 2.9.1944 a byl dáván za zranění při pokusu o atentát na Adolfa Hitlera. Byl ve třech třídách: černý, stříbrný, zlatý.
Odznak za zranění 20.7. byl jedním z nejvzácnějsích vyznamenání, které dostali důstojníci přítomní při atentátu na život Adolfa Hitlera, kdyz vybuchla bomba ve Vlčím doupěti v Rastenburgu, východní Prusko. 24 osob bylo přítomno, kdyz bomba vybuchla a vsichni byli vyznamenáni stejným stupněm. Jeden důstojník byl zabit okamzitě a tři dalsí zemřeli následkem zranění. Hitler vyznamenal vsechny přeživsí odznakem a unikátním dokumentem při slavnosti 2.9.1944.

Zde jsou hosté ve Führerově hlavním stanu v Rastenburgu 20.7.1944, když bomba vybuchla (od Hitlera doprava kolem stolu), každý přeživší dostal tento unikátní odznak(samozřejmě kromě Adolfa Hitlera.

1.Adolf Hitler 2. General Heusinger, náčelník operační sekce OKW a zastupující náčelník OKW.
3. General Korten, náčelník stábu OKL, zemřel na následky zranění.
4. Oberst i.G. Brandt, Heusingerův zástupce, zabit.
5. General Bodenschatz, styčný důstojník Luftwaffe u Führera. Několikanásobné zranění nohou.
6. General Schmundt, adjutant náčelníka OKW a náčelník armádní personální kanceláře, zemřel na zranění.
7. Oberstleutnant i.G. Borgmann, adjutant Führera, několikanásobné zranění.
8. Admiral von Puttkamer, námořní adjutant Führera, lehce zraněn.
9. Stenograf Berger, zabit.
10. Kapitän z. See Assmann, štábní důstojník námořnictva u OKW.
11. General Scherff, speciální přidělenec u Führera pro zapisování vojenské historie, OKW, lehce zraněn.
12. General Buhle, náčelník stábu, OKW, lehce zraněn.
13. Admiral Voss, reprezentant Kriegsmarine u Führera.
14. SS-Gruppenführer Fegelein, reprezentant Waffen-SS u Führera.
15. Oberst i.G. von Bulow, adjutant Luftwaffe u Führera.
16. SS-Hauptsturmführer Günsche, adjutant Führera.
17. Stenograf Hagen.
18. Oberstleutnant i.G. von John, Keitelův adjutant.
19. Major i.G. Büchs, Jodlův asistent.
20. Oberstleutnant i.G. Waizenegger, Keitelův adjutant.
21. Ministerský rada von Sonnleithner, reprezentant Ministerstva zahraničí u Führera.
22. General Warlimont, zastupující náčelník operačního stábu OKW.
23. General Jodl, náčelník operačního stábu OKW, lehce zraněn.
24. Generalfeldmarschall Keitel, náčelník OKW.

 

 


 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

They Live film retelling

(ThomasFlabs, 17. 8. 2022 5:35)

https://t.me/s/bestmoviesyt

타오바오구매대행

(DavidGride, 15. 8. 2022 21:18)


타오바오구매대행

controlo de pragas

(Phillipjat, 15. 8. 2022 21:10)


Controlo de pragas – um servico completo e de qualidade, realizado com profissionais qualificados e de forma planeada.

Very useful message

(Tommynus, 14. 8. 2022 20:07)

It agree, very good message
https://gay0day.com/videos/219620/boy-datoy-extreme-anal-gape-hard-anal-fuck-huge-dildo/
https://gay0day.com/videos/13921/free-down-load-gay-sex-born-man-and-boy-trick-or-treat/

gеt nоw #

(Peterphort, 14. 8. 2022 13:17)

Best onlіnе саsіno
Bіg bоnus аnd Frееsріns
Spоrt bеttіng аnd pоkеr

go now https://tinyurl.com/53ffy2wr

They Live film retelling

(ThomasFlabs, 13. 8. 2022 20:38)

https://bestmoviesyt.blogspot.com/2022/08/the-man-found-special-glasses-and-saw.html?sc=1660154821169#c21698017795775067

It — is intolerable.

(Tommynus, 13. 8. 2022 15:08)

What good interlocutors :)
https://hornymilfs.info
https://freefemdomhdtube.com

counter my milieu porn videos best

(amkarchik , 13. 8. 2022 6:57)

This sort of distribution was typically free , and offered a great deal of anonymity. The anonymity made it secure and simple to ignore copyright restrictions, as properly as defending the id of uploaders and downloaders. Around this timeframe, pornography was also distributed through pornographic Bulletin Board Systems similar to Rusty n Edie's.

https://webcamz.club
https://sweetboysporn.com

casino siteleri

(casino siteleri, 12. 8. 2022 22:23)

casino siteleri

타오바오구매대행

(DavidGride, 11. 8. 2022 20:14)


타오바오구매대행

The best futures

(Patrikguirl, 11. 8. 2022 7:16)

https://fotoload.ru/articles/587/
You didn't know this. Read more

Gestão de Ferramentaria

(Anthonydug, 11. 8. 2022 5:52)


Sistema que padroniza processos, controla o ferramental, monitora a sua qualidade e otimiza seu tempo de utilização, atribuindo responsabilidades aos usuários e informando aos gestores sobre toda a operação em tempo real.

The best futures

(Patrikguirl, 10. 8. 2022 22:44)

https://animemobi.ru/samye-populyarnye-citaty-iz-anime.html
You didn't know this. Read more

Где посмотреть мультики?

(Olgastype, 10. 8. 2022 1:23)

https://y-xaxa.com/3755-sidzhin-6.html - https://y-xaxa.com/3755-sidzhin-6.html
https://y-xaxa.com/949-proshloe-ne-otpustit.html - https://y-xaxa.com/949-proshloe-ne-otpustit.html
https://y-xaxa.com/2857-zaslanec-iz-kosmosa.html - https://y-xaxa.com/2857-zaslanec-iz-kosmosa.html

Осматривать киноленты в HD он-лайн
Чем себе позаимствовать затем томных трудовых повседневности? Повседневная биография призывает изобилие вариантов, жанр фактически любой индивид получай нашей нашему дому сохнет смотреть боготворимые фильма. Наш брат учредили покойный и исключительный в близком семействе кинотеатр угоду кому) просмотра видеоматериал в комфортных к тебя контрактах. Тебе старше вовек никак не подойдет обыскивать которую-так свободную минуту, чтобы сыскать годящиеся кинозалы, ждать сметь с прилавка в кассе alias закрепить сквозь веб билеты на быть без памяти участка. Однако самое осталось позадь здоровенных перспектив вывихнуть кинофильмы онлайн в ладном HD качестве возьми нашем сайте. Ценный (желанный ресурса, делаем отличное предложение тебе понятно скоро отдаться в неимоверно заманчивый совет - новинки кинопроката приемлемы круглым пользователям круглым суткам!

Телесериалы онлайн
Что-нибудь ну трогает предлагаемого перечня фильмов и сериалов, тот или другой ты можешь тогда вывихнуть в HD черте, ведь дьявол прочно раздается и дополняется картинами наимоднейших бестселлеров Голливуда и, бесспорно ну, Рф. Обещанием, произвольный вздыхатель качественного вселенского синематографа безоговорочно раскопает сверху нашем веб-сайте сиречь, аюшки? ему доставит море наслаждения с просмотра интернет в своих контрактах! Призывай дружков, и твоя милость замечательно объедешь век купно с скорыми и отчими людами - выше- доход довольно превосходным аккомпанементом про твоего больного и развеселого роздыха!

Сериалы онлайн Нажмите здесь!..

Кинофильмы и телесериалы на iPhone, iPad и Android он-лайн
К счастью наших гостей, наш кино дает метить обожаемые кинотеатр и сериалы получи и распишись мобильных поступлениях - начистую с своего телефона либо планшета подо правлением iPhone, iPad иначе Android, разыскиваясь в произвольный шабаш слоя! И ясно разом мы склонны потребовать тебе воспользоваться полными пространными вероятностями сайтика и перейти к сеансу онлайн просмотра важнейших кинолент в привлекательном про присмотр в HD свойстве. Вожделеем тебе унаследовать множество удовольствий с самого группового и популярного наружности искусства!

property for sale in Florida

(Horacejax, 6. 8. 2022 23:04)


property for sale in south Florida

Rawealtpartners

(Rawealtguirl, 6. 8. 2022 17:50)

https://rawealthpartners.com/join/29773
RA Wealth Partners is Regal Assets’ official affiliate network & JV portal for financial professionals and marketers alike. Whether you want to promote Regal Assets’ offers to your audience and earn healthy commissions, or you want to JV with Regal Assets and benefit from selling your financial products through our proven ecosystem, RA Wealth Partner's experts will guide you every step of the way to maximize your chances of success.

Купить Мефедрон в Москве? Телеграмм - @FV_24 Купить Мефедрон. Телеграмм - @FV_24

(Timothyeglymn, 6. 8. 2022 15:03)

Купить Мефедрон в Москве? Телеграмм - @FV_24 Купить Мефедрон. Телеграмм - @FV_24


ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В ДЛЯ ВХОДА - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА ДЛЯ ЗАКАЗА - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В ДЛЯ СВЯЗИ - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В НАШ КАНАЛ - https://t.me/FV_24

!!!МЕФЕДРОН МОСКВА!!!
Купить Мефедрон в Москве,
Сколько стоит Мефедрон в Москве,
Как купить Мефедрон в Москве,
Где купить Мефедрон в Москве,
Купить Мефедрон в Москве,
Сколько стоит КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Купить КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Цена на КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Купить героин в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить шишки в Москве,
Купить гашиш в Москве,
Купить мефедрон в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить МДМА в Москве,
Купить лсд в Москве,
Купить фен в Москве,
Купить скорость альфа в Москве,
Купить гидропонику в Москве,
Купить метамфетамин в Москве,
Купить эйфоретики в Москве,
Купить закладки в Москве,
Купить Мефедрон закладкой в Москве
!!!МЕФЕДРОН МОСКВА!!!

Assay, at best a assay

(JamesIodic, 4. 8. 2022 3:36)

Hello. And Bye.
https://cdgamebuy.ru/

How Binary Options Travail

(BruceUnits, 4. 8. 2022 3:31)

Binary options farm out traders profit from consequence fluctuations in multiple epidemic markets, but it's conspicuous to be in sympathy with the risks and rewards of these disputatious and often-misunderstood pecuniary instruments. Binary options survive barely coincidence to accustomed options, featuring discrete payouts, fees, and risks, as marvellously as a unrivalled liquidity order and investment process https://corretoras-opcoes-binarias.com/

My book is free!!

(RodneyMam, 3. 8. 2022 11:20)

My book is free from Thursday, August 4, 2022, 12:00 AM , please download and review if possible. I will be very grateful to you.
Easy Recipes for Kids: 50+ Super Simple and Quick Recipe Book
https://www.amazon.com/dp/B08PSCMND4


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53

následující »